26 Μαΐου 2024

Θ. Κοντογιώργης- Γ.Γ συντονισμού της Κυβέρνησης

Βασική Προτεραιότητα της αντεγκληματικής πολιτικής η καταπολέμηση του trafficking.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (trafficking) αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση που απαιτεί τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει σειρά πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν την τροποποίηση  του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,  με σκοπό την ενίσχυση και την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στις οποίες εντάσσονται τα θύματα  σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης και trafficking που λόγω της θέσης τους και της κακοποίησης που έχουν υποστεί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες προκειμένου να καταγγείλουν έγκαιρα τα σε βάρος τους εγκλήματα. Κατ’ επέκταση, η τροποποίηση της διαδικασίας εξέτασης των θυμάτων, ώστε να αποφεύγεται η δευτερογενής θυματοποίησή τους, η κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν σε εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας  ζωής και η αυστηροποίηση των ποινών, στοχεύουν στην αποκατάσταση της πεποίθησης ότι κανένα έγκλημα δεν μένει ατιμώρητο. Παράλληλα, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αποτελεί βασική προτεραιότητα στο “Πρόγραμμα αντεγκληματικής πολιτικής 2020-2024” της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σχετικές δράσεις προβλέπονται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 για την Πρόληψη και αντιμετώπιση trafficking και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης γυναικών θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων. Περαιτέρω, το συντονισμό, την εκπόνηση και την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου την έχει αναλάβει το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος Εθνικός Εισηγητής,  Ηρακλής Μοσκώφ, επελέγη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος.

Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρωτοβουλία της αρμόδιας για την Κοινωνική Ένταξη Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κας Σοφίας Βούλτεψη, η οποία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει ενεργά στις δράσεις καταπολέμησης της Εμπορίας  Ανθρώπων με την πραγματοποίηση της άσκησης «Μέδουσα 2022», με απώτερο σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας  στα θύματα και την  προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κάνοντας πράξη τις βασικές αρχές και αξίες που υπηρετούνται απαρέγκλιτα από την Ελληνική Κυβέρνηση.