16 Ιουλίου 2024

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
  • ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΥΠΕΞ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ –ΕΚΚΑ

ΕΚΑΒ

ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ

EUROPEAN COMMISSION-DG HOME

EUROPOL

EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM

UN HCR

IOM

UNICEF

A21