15 Ιουλίου 2024

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διοικητής της άσκησης ΜΕΔΟΥΣΑ 2022 είναι η Αρχιπύραρχος Δρ Κάλλι Ν ΣΑΙΝΗ.

Η Δρ Κ Ν Σαίνη, γεννήθηκε στα Ιωάννινα, είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Το 1995 κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα, ήταν η πρώτη γυναίκα Αξιωματικός στην ιστορία του Π.Σ. και η πρώτη που προάχθηκε σε Ανώτατο Βαθμό. Υπηρέτησε σε μάχιμες υπηρεσίες, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ως Διευθυντής και Τμηματάρχης, στη Διεύθυνση Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 ως μέλος της Ανώτερης Κοινής Ομάδας Πληροφοριών και ως επιχειρησιακός Αξιωματικός στο Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών. Την περίοδο 2005-2008 υπηρέτησε στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ως Senior Analyst και από το 2009 έως το 2017 στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στη Γ.Γ.Π.Π. την περίοδο 2010-2017 ήταν ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Πολιτική Προστασία, ασκώντας το 2014 την Προεδρία του Συμβουλίου για την Π.Π. κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Επίσης την ίδια περίοδο εκπροσώπησε την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, τον Οργανισμό Συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα καθώς και σε όλους σχεδόν τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Έχει εξειδικευτεί ως Αξιωματικός Πληροφοριών, στη διαχείριση σύνθετων πληροφοριών (Certificate, UK Joint Intelliegence Group-JIG), στην ανάλυση πληροφοριών (Certificate, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ισπανίας) καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων ασκήσεων (FEMA, Master Exersice Practioner-MEEP/Class Director, USA FEMA, Homeland Security). Στην εξειδίκευσή της περιλαμβάνεται επίσης ο στρατηγικός συντονισμός διεθνών επιχειρήσεων, είναι κάτοχος του υψηλότερου επιπέδου πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Π.Π.)(Diploma, EU High Level Coordinator).

Στο συνολικό επιχειρησιακό της έργο περιλαμβάνονται, ο στρατηγικός συντονισμός (14) διεθνών αποστολών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. εντός και εκτός Ελλάδας, (200) αποστολών από (25) Κ-Μ ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο του Ε.Μ.Π.Π,  (302) αποστολών μετακίνησης 23.238 πτχ από τα νησιά του Αιγαίου προς την ενδοχώρα καθώς και η συμμετοχή στη διοργάνωση και υλοποίηση (30) διεθνών/ευρωπαϊκών ασκήσεων, σε (14) από τις οποίες ήταν Διοικητής (EU Prometheus 2014, EU EVITA, EU China DRM SCIP 2015, Shangai, China, ΑΓΝΟΔΙΚΗ 2021, ΠΡΟΜΑΧΟΣ 2021 και ΜΕΔΟΥΣΑ 2022).

Ως Επιχειρησιακός Αξιωματικός έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης αστικών και δασικών πυρκαγιών μεταξύ των οποίων ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας το 1999 και οι δασικές πυρκαγιές του 2007.  Επίσης έχει λάβει μέρος σε διεθνής αποστολές εντός και εκτός Ελλάδας με κυριότερες την επιχείρηση στα διυλιστήρια του Ιzmit στην Τουρκία (1999), και την Γαλλική Ομάδα UIISC7 στις πυρκαγιές το 2007.

Το 2004 ως αναγνώριση του ερευνητικού της έργου αναγορεύτηκε σε Senior Member του American Institute of Aeronautics and Astronautics

Έχει λάβει σειρά διακρίσεων μεταξύ των οποίων Υλική Αμοιβή και Έπαινο διακεκριμένων πράξεων ως Αξιωματικός του Π.Σ. (2000), Εύφημο Μνεία για τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις του καταστροφικού σεισμού της Αθήνας (1999), το Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας Γ Τάξης (2006), το Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας Β Τάξης (2009) και Α Τάξης (2020) Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας Α Τάξης (2007).  Το 2011 μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Π.Π. της απονεμήθηκε Εύφημος Μνεία για  «διακεκριμένες πράξεις υπερ του δημοσίου συμφέροντος».

Στην Δρ Κ Ν Σαίνη έχει απονεμηθεί ο Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα (2007), ο Ταξιάρχης του Φοίνικα 2012) και ο Χρυσός Σταυρός Τιμής (2012).

Το 2017 της απονεμήθηκε η ανώτατη διάκριση  της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Χρυσό Μετάλλιο  Εσωτερικής Ασφάλειας  για τη συνολική της συνεισφορά στην ασφάλεια των Γάλλων και Ευρωπαίων Πολιτών, διάκριση την οποία κατέχουν ελάχιστοι μη Γάλλοι πολίτες παγκοσμίως.

Σήμερα υπηρετεί ως Ειδικός Σύμβουλος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ως Επικεφαλής Συντονιστής των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ένταξης ενώ την περίοδο 2019-2021  ήταν  ο Γενικός Συντονιστής της Τεχνικής Βοήθειας του EASO καθώς και ο Γενικός Συντονιστής του Υπουργείου Μετανάστευσης για το Εθνικό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών ΑΓΝΟΔΙΚΗ.