22 Ιουνίου 2024

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Πρεσβεία του Βελγίου στην Ελλάδα

Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα

Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα

Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα

Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα

Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα