22 Ιουνίου 2024

Μαρίνα Ντονοπούλου – Εθνική Εκπρόσωπος της ΜΚΟ Α21 στην Ελλάδα

H άσκηση Μέδουσα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων που δυστυχώς συμβαίνει συχνά και βάλει κυρίως τους πιο ευάλωτους.Η έγκαιρη αναγνώριση των θυμάτων, η προστασία αυτών και η απονομή της δικαιοσύνης αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα. Τόσο το Κράτος όσο και η Κοινωνία των πολιτών καλούμαστε να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα ώστε η ελευθερία του κάθε ανθρώπου να προασπίζεται.