15 Ιουλίου 2024

Σπύρος Μπράτσικας, Αστυνόμος Α’, Ελληνική Αστυνομία

«Αναμένουμε την Άσκηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες θεωρώ ότι μπορούμε να αναδείξουμε κενά και δυσλειτουργίες στην όλη διαδικασία, στην ολιστική προσπάθεια προσέγγισης, διερεύνησης υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, οπότε λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθούν κενά και επίσης να αναδείξουμε και σημεία τα οποία μπορούμε να επενδύσουμε για τη βελτίωση αφενός της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην παροχή αρωγής προστασίας και διερεύνησης της υποθέσεως της εμπορίας ανθρώπων – αρωγής προστασίας στα θύματα – και αφετέρου να φτιαχτεί μία κοινή βάση, πάνω στην οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα λειτουργούμε με απώτερο σκοπό την περεταίρω βελτίωση της διαδικασίας διερεύνησης της υποθέσεως εμπορίας ανθρώπων.