22 Ιουνίου 2024

Gianluca Rocco

Επικεφαλής ΔΟΜ Ελλάδας – Περιφερειακός Συντονιστής Έκτακτής Βοήθειας

 Ο ΔΟΜ δηλώνει περήφανος για τη συμμετοχή του στη Μέδουσα 2022, μια πολύ καλά οργανωμένη άσκηση που εστιάζει στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

 Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ιδιαίτερα η Στρατηγός Σαΐνη, πρωτοστατούν σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ακολουθεί παρόμοιες ασκήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των φυσικών καταστροφών.

 Η προστιθέμενη αξία αυτών των ασκήσεων είναι το στοιχείο ετοιμότητας. Στο πλαίσιο της άσκησης Μέδουσα 2022, ένας σημαντικός αριθμός έμπειρων επαγγελματιών, που περιλαμβάνει κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς παράγοντες καθώς και διεθνείς οργανισμούς, θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι και θα διαχειριστεί συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση θεμάτων εμπορίας ανθρώπων και τη δοκιμή σχετικών δράσεων καταπολέμησης.

 Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού που θα υποστηρίζει περαιτέρω όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

 Η κρίση στην Ουκρανία και ο τεράστιος αριθμός ανθρώπων που συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να βρεθούν σε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία των ασφαλών διαδρομών για τους ανθρώπους που μετακινούνται. Ο ΔΟΜ έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του για τον κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων στην Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή, και αυτή η άσκηση είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της ανταπόκρισης σε θέματα εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα.

 Τα θεμέλια της άσκησης Μέδουσα 2022 βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις ασκήσεις Αγνοδίκη και Πρόμαχος. Αυτές οι δύο ασκήσεις δίδαξαν σε όλους κάτι πολύ σημαντικό: ότι η αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων όπως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικές καταστροφές είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, όπου όλες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να προσφέρουν τις τεχνικές τους δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους.