26 Μαΐου 2024

ΗΡΑΚΛΗ ΜΟΣΚΩΦ - Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Θα ήθελα να συγχαρώ το Υπουργείο μας για τη διοργάνωση της άσκησης ‘ΜΕΔΟΥΣΑ’, η οποία αποτελεί μια σημαίνουσα πρωτοβουλία με θέμα την εμπορία ανθρώπων. Έμπειροι συμμετέχοντες από διάφορους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνεργάζοται για να συνδράμουν στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.

Η χρησιμότητα της άσκησης είναι καταφανής, καθώς ένα βασικό χαρακτηριστικό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να τα εντοπίσει ή/και να τα αναγνωρίσει. Συνεπώς, είναι αναγκαίος ο συντονισμός ενεργειών ως προν την ταυτοποίηση, την παραπομπή και την αρωγή των θυμάτων και πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε όλοι οι φορείς, οι οποίοι εντάσσονται στην διαδικασία ανίχνευσης ενδείξεων εμπορίας ανθρώπων να μπορούν να καθίσουν και να μελετήσουν σενάρια προσομοίωσης πραγματικών περιστατικών για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων.

Για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων απαιτείται μια συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της. Η ‘ΜΕΔΟΥΣΑ’ αποτελεί και θα αποτελέσει ένα εξαίρετο παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση και αναμένουμε με χαρά τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής.