22 Ιουνίου 2024
Ελληνικοί Φορείς

EKAB

To Eθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕKAB) ιδρύθηκε το 1985, υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.​
Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι:ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και​ επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και​ η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.​