22 Ιουνίου 2024
Ελληνικοί Φορείς

Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

Ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ)  είναι ένας συντονιστικός μηχανισμός που συμπεριλαμβάνει όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον εντοπισμό και την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στη χώρα.