16 Ιουλίου 2024
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Αποστολή της είναι η δημιουργία αποτελεσματικών και ανθρωπίνων συνθηκών υποδοχής και ταυτοποίησης των μεταναστευτικών ροών.​