22 Ιουνίου 2024
International Institutions

EUROPOL

H Europol είναι ο οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός μας στόχος είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ.​

Με έδρα τη Χάγη των Κάτω Χωρών, στηρίζουμε τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στην καταπολέμηση της σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Συνεργαζόμαστε επίσης με πολλά κράτη εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Οι μεγάλες εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις συνιστούν σημαντική απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και για την ασφάλεια και τα μέσα βιοπορισμού των κατοίκων της. Οι σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια προέρχονται από:​

την τρομοκρατία·​

τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών· ​

και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες​

την οργανωμένη απάτη·​

την παραχάραξη του ευρώ·​

την παράνομη διακίνηση ανθρώπων.​

Ωστόσο, νέοι κίνδυνοι, όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η εμπορία ανθρώπων, αυξάνονται επίσης. Τα δίκτυα που κρύβονται πίσω από τις προαναφερθείσες εγκληματικές δραστηριότητες σπεύδουν αμέσως να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες και προσαρμόζονται στα παραδοσιακά μέτρα των αρχών επιβολής του νόμου.​