15 Ιουλίου 2024
International Institutions

A21

Η στρατηγική της Α21 για την καταπολέμηση του φαινομένου​ της εμπορίας ανθρώπων επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς δράσης: την Ενημέρωση, την Ταυτοποίηση και την Αποκατάσταση των ανθρώπων.​ Ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων και μείωση της ζήτησης. ​Δίνεται έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, μέσω εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, προς ευάλωτους πληθυσμούς, τη νέα γενιά, το ευρύτερο κοινό καθώς και […]

Read More
International Institutions

IOM

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1951 και ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Μετανάστευση στην Ευρώπη (ΔΕΜΕ). Σήμερα, 70 χρόνια μετά, ο ΔΟΜ αποτελεί τον κορυφαίο στον κόσμο διακυβερνητικό οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση. Ως ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, ο ΔΟΜ Ελλάδας έχει μακρά ιστορία στενής συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση και την […]

Read More
International Institutions

UNICEF

Στις 20 Νοεμβρίου 2020, το Ελληνικό Κράτος και η UNICEF συμφώνησαν αμοιβαία στην ίδρυση ενός μόνιμου Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού στην Ελλάδα. Το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα συνεργάζεται στενά με το Ελληνικό κράτος καθώς και με αρμόδιους κρατικούς, τοπικούς, ακαδημαϊκούς και ανεξάρτητους φορείς, την Κοινωνία των Πολιτών, τα ΜΜΕ, τον ιδιωτικό τομέα, παιδιά και νέους για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, σύμφωνα […]

Read More
International Institutions

UNHCR

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ιδρύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1950, με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με εντολή να καθοδηγεί και να συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων. Κύριο μέλημά της είναι να διασφαλίζει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και […]

Read More
International Institutions

EUROPOL

H Europol είναι ο οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός μας στόχος είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ.​ Με έδρα τη Χάγη των Κάτω Χωρών, στηρίζουμε τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στην καταπολέμηση της σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Συνεργαζόμαστε επίσης με πολλά κράτη εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. […]

Read More
International Institutions

EUROPEAN UNION AGENCY for ASYLUM

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ με αποστολή να στηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο, τη διεθνή προστασία και τις συνθήκες υποδοχής, γνωστή ως Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ).​ Στον τομέα της διεθνούς προστασίας ο EUAA αποτελεί για τα κράτη μέλη πηγή παροχής πρακτικής, νομικής, τεχνικής, συμβουλευτικής […]

Read More
International Institutions

DG HOME

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) είναι μια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος του οργάνου είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια της ΕΕ, να οικοδομεί μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο και να προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ. Ως εκ τούτου, […]

Read More