26 Μαΐου 2024
International Institutions

EUROPOL

H Europol είναι ο οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός μας στόχος είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη προς όφελος όλων των

Read More
International Institutions

EUROPEAN UNION AGENCY for ASYLUM

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ με αποστολή να στηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της ενωσιακής

Read More
Ελληνικοί Φορείς

Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, είναι Σώμα Ασφάλειας και έχει ως

Read More
International Institutions

DG HOME

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) είναι μια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος του οργάνου είναι να διασφαλίζει

Read More
Ελληνικοί Φορείς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ)

Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ είναι αρμόδιο για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου στο επίπεδο της πρόληψης, της καταστολής

Read More
Ελληνικοί Φορείς

EKAB

To Eθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕKAB) ιδρύθηκε το 1985, υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.​Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι:ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης

Read More
Ελληνικοί Φορείς

Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

Ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ)  είναι ένας συντονιστικός μηχανισμός που συμπεριλαμβάνει όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων

Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων έχει ως στρατηγικούς στόχους:​ την καταγραφή/ πιστοποίηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία συνιστά αρμόδια αρχή για όλα τα θέματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους στη χώρα μας και εθνικό σημείο επαφής προς τα αρμόδια

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.​ Αποστολή της είναι η εφαρμογή της

Read More